Türkkep ve 444HOST İşbirliği
 • türkkep
 • +
 • 444host

KEP Nedir?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir.
 • KEP KURUMSAL 1
  • 1 Adet Alan Adı Bulundurma
  • 500 MB Disk Alanı
  • 5 Adet E-Mail
  • 1 Adet MYSQL Veritabanı
  • 5.000 MB İnternet Trafiği
  • Linux/Centos İşletim Sistemi
  • Ücretsiz Wordpress Kurulumu
  • PHP, MySQL, HTML desteği
  • Şifre Korumalı Klasörler
  • Premium WordPress Barındırma Platformu*
  • Otomatik WordPress temel güncellemeleri*

  $22.75/Yıl

  2 yıl - $17.00/Yıl %25 İnd.
 • KEP KURUMSAL 2
  • 3 Adet Alan Adı Bulundurma
  • 5 GB Disk Alanı
  • 100 Adet E-Mail
  • 3 Adet MYSQL Veritabanı
  • 100 GB İnternet Trafiği
  • Linux/Centos İşletim Sistemi
  • Ücretsiz Wordpress Kurulumu
  • PHP, MySQL, HTML desteği
  • Şifre Korumalı Klasörler
  • Öncelikli Teknik Destek
  • Premium WordPress Barındırma Platformu*
  • Otomatik WordPress temel güncellemeleri*

  $38.75/Yıl

  2 yıl - $29.00/Yıl %25 İnd.
 • KEP KURUMSAL 3
  • Limitsiz Adet Alan Adı Bulundurma
  • 20 GB Disk Alanı
  • Limitsiz E-Mail
  • 10 Adet MYSQL Veritabanı
  • Limitsiz İnternet Trafiği
  • Linux/Centos İşletim Sistemi
  • Ücretsiz Wordpress Kurulumu
  • PHP, MySQL, HTML desteği
  • Şifre Korumalı Klasörler
  • Öncelikli Teknik Destek
  • Premium WordPress Barındırma Platformu*
  • Ücretsiz SSL+Statik IP

  $74.75/Yıl

  2 yıl - $56.00/Yıl %25 İnd.

KEP Nedir?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir. KEP sistemi, gönderici ve alıcı kimlikleri, gönderi zamanı, teslim edilme zamanı, erişilme zamanı ve içerik bütünlüğünü kesin ve değiştirilemez olarak koruyarak, taraflardan herhangi birinin inkâr edemeyeceği yasal bir delil olarak 20 yıl süreyle saklamaktadır. Gönderilerin içerikler KEP Hizmet Sağlayıcısı tarafından okunamamakta, kopyalanamamaktadır. Yazışmalarınızı KEP ile yaparak zaman kaybından kurtulurken aynı zamanda kâğıt kullanmadığınız için doğaya katkıda bulunursunuz. KEP üzerinden e-posta göndermek için e-İmzaya sahip olunmalıdır, e-İmzası olmayanlar sadece gelen e-postaları alabilmektedir. TÜRKKEP, KEP hesabı açtırmak isteyen ve e-İmzası bulunmayan müşterilerine e-İmza hizmetini de sunmaktadır.

KEP Mevzuatı

Kayıtlı Elektronik Posta sistemi ile ilgili yasal düzenleme 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yer almıştır. Kanunun ilgili hükümleri aşağıdaki gibidir;

• Madde 18 (3): "Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır."

• Madde 1525 (2): "Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır."

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

25/08/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmi Gazete

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ,

25/08/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmi Gazete

Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminde Kullanılan İşlem Sertifikasına İlişkin Usul Esas,

06.06.2012 tarih ve 2012DK-15259 sayılı Kurul Kararı

Bireysel Kep Adresi Örnekleri (Adı Soyadı)

adı.soyadı@hs03.kep.tr

adı.soyadı.1234@hs03.kep.tr

Kurumsal KEP Adresi Örnekleri

gerçekkişiadısoyadı@kurumadı.hs03.kep.tr

gerçekkişiadısoyadı.1234@kurumadı.hs03.kep.tr

tüzelkişiadı@kurumadı.hs03.kep.tr

kurumçalışanı@kurumadı.hs03.kep.tr

kurumçalışanı.1234@kurumadı.hs03.kep.tr

Tüzel Kişiler İçin KEP Adresi Örnekleri (Kurum Adı)

mersisno@hs03.kep.tr

mersisno.kurumadı@hs03.kep.tr

kurumadı@hs03.kep.tr

kurumadı.departman@hs03.kep.tr

Tüzel Kişiler İçin KEP Adresi Örnekleri (Alan Adı Tarafı)

mersisno@hs03.kep.tr

mersisno.kurumadı@hs03.kep.tr

kurumadı@hs03.kep.tr

kurumadı.departman@hs03.kep.tr

KEP Kullanım Alanları

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) aşağıda sıralanmış alanların yanı sıra, yer ve mekân bağımsız resmi belge paylaşımı yapmanız gereken tüm alanlarda kullanabileceğiniz, iş ve özel hayatınızı kolaylaştıran, size daha fazla zaman kazandırarak, kullanım ve takip kolaylığı sağlayan bir sistemdir.

KEP'i nerelerde kullanabilirim?

Tebligat gönderimi / alımı
Ekstre gönderimi / alımı
Talimat gönderimi / alımı
Ödeme emri gönderimi / alımı
Bildirim gönderimi / alımı
İhtar, ihbar gönderimi / alımı
Mutabakat, sözleşme gönderimi / alımı
Fatura gönderimi / alımı
Beyanname gönderimi / alımı
Bildirge gönderimi / alımı
Teklif, sipariş, sipariş onayı gönderimi / alımı
Başvuru gönderimi / alımı
Dilekçe gönderimi / alımı
Duyuru ve çağrıların yapılması
İştirak taahhütnamesi gönderimi / alımı
Sözleşme gönderimi / alımı
Müşteri şikâyetlerinin bildirilmesi / alınması
Özgeçmiş gönderimi / alımı

KEP Uygulama Esasları

KEP Uygulama Esasları (KEPUE) olarak adlandırılan bu belge, TÜRKKEP'in kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılığı alanındaki faaliyetlerini nasıl yürüttüğünü açıklamak amacıyla, BTK'nın yayımlamış olduğu 25 Ağustos 2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca "ETSI TS 102 640" teknik standardının 3. (üçüncü) bölümünün "REM Practice Statement" başlıklı 6.1. maddesinde belirtilen kriterleri içerecek şekilde KEP Yönetmeliği, KEP Teknik Tebliği, ETSI TS 102 640, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27031 ve BS 10012 standartlarına uygun olarak TÜRKKEP tarafından hazırlanmıştır.

TÜRKKEP, KEP hizmetlerini aşağıdaki genel ilkeler ve esaslara göre vermektedir:

 • Yasal düzenlemelere ve ilgili standartlara tam uyumluluk
 • Müşterilerine güvenilir, tarafsız, adil ve kaliteli hizmet sağlanması
 • Hizmetlerin kesintisiz verilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması ve kişisel verilerin korunması
 • Diğer yetkili KEPHS'ler ile birlikte çalışabilirlik
 • Hizmetlerin ve ilgili süreçlerin iç ve dış kontrol, denetim ve gözetiminin sürekli yapılması
 • Sürdürülebilir iyileşme

E-İmza Nedir?

E-İmza, elle atılan imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. E-İmza, elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkâr edilemeyeceğini garantiler. E-İmza elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler. E-İmza için gerekli nitelikli elektronik sertifika (NES) gerçek kişilere/bireylere sağlanır, "kurumsal NES" 5070 Sayılı E-İmza Kanunu kapsamında sağlanmamaktadır. Kurum adına yetkili kişiler sahip oldukları e-İmzalarını tüm kurumsal işlemlerde kullanabilirler. TÜRKKEP, yetkili ESHS (E-Güven) ile anlaşmalı kayıt otoritesi olarak, NES hizmetleri ve e-İmza entegrasyon çözümleri sağlamaktadır. TÜRKKEP Müşteri Hizmetleri veya size en yakın Başvuru Merkezimiz üzerinden e-İmza başvurunuzu yapabilir veya yerinde başvuru ve kayıt hizmeti talep ederek e-İmzanızı yerinizde anında alabilirsiniz. TÜRKKEP, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca Nitelikli Elektronik Sertifika üretmeye yetkili E-GÜVEN Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş'nin Yetkili Kayıt Otoritesi olarak e-İmza hizmetleri sağlamaktadır.

E-İmzanın Uygulama Alanları

Elektronik imza; kimlik doğrulama, bütünlük ve inkar edilmezlik sağlar. Bu nedenle E- imzanın; bankalar ve finans kurumları, şube ağına sahip sigorta şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları, holdingler ve diğer büyük şirketler, üniversiteler, yüksek iletişim ve bilgi güvenliği gereksinimi olan organizasyonlar başta olmak üzere orta ve uzun vadede yaygın bir uygulama alanı vardır. Muhtemel elektronik imza uygulamaları arasında aşağıdakiler sayılabilir:

E-devlet uygulamalarında (turkiye.gov.tr)
E-İmzanın zorunlu tutulduğu kamu projelerinde (UYAP, Sanayi Bakanlığı, EKAP…)
MERSİS Projesi kapsamında ticari sicil işlemlerinde,
Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde,
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sisteminde,
Çalışan hizmet sözleşmelerinde ve diğer tüm sözleşmelerde,
Banka talimatlarının gönderilmesinde,
Performans, izin, fazla mesai ve masraf onay formlarında,
Genel Kurul, Ortaklar Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarının imzalanmasında,
Bayi ağı iletişiminde sipariş sürecinde,
Elektronik arşivin E-İmzalanmasında,
İhalelere katılım
Islak imza gerektiren tüm uygulamalarda kullanabilirsiniz.